Krav Maga voor VIP beveiliging

VIP beveiliging ook wel 3th party protection of close protection genoemd. Een vorm van Krav Maga die enigszins afwijkt van het overige Krav Maga en er voor de leek hetzelfde uitziet. Een van de grote verschillen is dat de aanval doorgaans niet tegen jou maar tegen iemand anders gericht is. Die ander kan een vreemde zijn op straat, een familielid, collega of een belangrijk iemand die bescherming heeft ingehuurd. In Nederland wordt in de particuliere sector geen gebruik gemaakt van gewapende beveiligers. TV. persoonlijkheden, popartiesten, zakenmensen, etc, worden vaak beveiligd door persoonsbeveiligers uit de particuliere sector. Politici en leden van het koninklijk huis worden beschermd door de DKDB.

Het beschermen van personen is een vak apart en gaat heel ver. Het kan diep ingrijpen in het leven van een VIP. In veel gevallen zijn er hele teams van beveiligers actief rondom een VIP in verschillende ringen of cirkels. We gaan op deze site niet verder in op het grote geheel, maar beperken ons tot de binnenste cirkel direkt naast de VIP. Dit is een plek waar de meeste aanslagen plaats vinden. Zelfs aanvallers met een (vuist)vuurwapen proberen nog binnen een cirkel van enkele meters van de VIP te komen. Het is dan ook van groot belang dat de beveiligers in de binnenste cirkel razend snelle reflexen hebben en experts zijn in unarmed close combat. Veel gewapende beveiligers vertrouwen teveel of uitsluitend op hun vaardigheden met het vuurwapen. Praktijk wijst uit dat men vaak geen tijd heeft om het wapen te trekken en instinctief eerst ongewapend handelt. Het gebruik van een vuurwapen kan in veel gevallen teveel risico opleveren voor omstanders of andere omgevingsfactoren kunnen beperkend werken. Krav maga is uitstekend geschikt voor dit werken met VIP en beveiligingsteams op korte afstand.

VIP of ook wel persoonsbeveiliging beperkt zich niet tot de overheid, maar we zien ook in de particuliere sector deze vorm van beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan beschermen van artiesten of zaken mensen. Dichter bij huis is het beschermen van je partner en kinderen ook een vorm van persoonsbeveiliging. Krav maga biedt de technieken, trainingen, tactieken en mindset om snel en effectief te kunnen handelen onder stress, of je nu voor je werk of privé moet handelen.


Krav4Defense is een van de geselecteerde IKMF scholen met een gecertificeerde VIP instructeur welke op aanvraag hier meer informatie over kan geven. Neem contact met ons op.