Law enforcement

Krav Maga is van oorsprong een militair systeem bedoelt om militairen in een zo kort mogelijke tijd op een zo effectief mogelijke manier gevechts klaar te krijgen. 


Het succes van Krav Maga als zelfverdediging systeem van de Israëlische strijdkrachten bleef niet onopgemerkt, voornamelijk ook door de unieke fysieke en psychologische trainingsmethodieken. Er bleek ook vanuit de politie en veiligheidsdiensten een grote vraag te zijn naar een systeem als Krav Maga. Hierop is door de IKMF het Law Enforcement Krav Maga ontwikkeld. 


De Law Enforcement sectie vraagt om een andere aanpak. Waar er in het civiele systeem wordt uitgegaan van het principe om de situatie uit de weg gaan, eventueel noodzakelijk te reageren, te counteren en de situatie te verlaten, kan de wetshandhaver dit niet. Hij of zij zal binnen de rechtmatige uitoefening van de functie zo nodig moeten optreden en indien noodzakelijk ook tot aanhouding moeten overgaan. 


Deze politie- en andere ambtenaren krijgen in toenemende mate bij het uitoefenen van hun werk te maken met agressie en geweld tegen hun persoon, collegae en soms zelf hun familie. Rekening houdend met subsidiariteit en proportionaliteit is het voor politie mensen moeilijk om de gulden middenweg te bewandelen onder extreme stress die bij een geweldincident komt kijken. Met de moderne media van tegenwoordig, denk aan incidenten waarbij met de mobiele telefoon in de aanslag door omstanders elke handeling mogelijk wordt vastgelegd en met de wereld wordt gedeeld nog voordat je dienst is afgelopen, wordt het er niet makkelijker. Bedenk hierbij dat dikwijls alleen dát stukje op internet komt wat de filmer uitkomt of heeft gezien. 


Agent zijn is een bewuste keuze, je wordt het niet voor het geld maar het zit in je bloed. Ook buiten je diensttijd, wellicht zonder porto, geweldsmiddelen en directe back up van collegae. Een stuk realistische zelfverdediging kan het verschil maken zowel binnen als buiten de diensttijd. 


Binnen de politie organisatie heerst soms het beeld dat Krav Maga buitenproportioneel is en ongeschikt voor de diender. Als je op youtube naar die cowboy filmpjes kijkt kun je die indruk krijgen. Dit is onterecht, 9 van de 10 keer is het geeneens Krav Maga en dikwijls ook behoorlijk uit het verband getrokken (denk als vergelijk ook nog maar aan die stukjes film op internet van een aanhouding die een passant heeft gefilmd waar ook vaak een verkeerd beeld bij ontstaat) Krav Maga Law Enforcement is speciaal ontwikkeld voor de politie en behandelt naast zelfverdediging met en zonder geweldsmiddelen ook aanhoudingstechnieken, opbrenggrepen, boeitechnieken, takedowns, unieke drills en scenario trainingen. Alles is goed te integreren en als aanvulling te gebruiken op de aangeleerde IBT vaardigheden om de diender zo veilig mogelijk zijn/haar werk te laten doen binnen de kaders van de Politie Wet, Ambtsinstructie en zoals voor ieder ander geldt art. 41 WvSr. 


Nu pretenderen wij niet dat Krav Maga het antwoord is op alle problemen die de politie op straat te verwerken krijgt, maar we geloven oprecht dat als er met open vizier gekeken wordt naar wat wij te bieden hebben er tools uit gehaald kunnen worden die de veiligheid van de beambte zullen vergroten. Wij hopen dat u als diender of politie- of overheidsorganisatie niet in contact komt met een van de vele beunhazen die als paddenstoelen uit de grond schieten, hopend een graantje mee te pikken van het succes verhaal van Krav Maga. Dit is in he